Obecnie na rynku w każdej branży jest silna konkurencja. Firmy, aby zbudować swój potencjał, muszą mocno rywalizować, wdrażać innowacje, być proklienckie. Okazuje się, że na ich rynkowe sukcesy może mieć również wpływ zaangażowanie zewnętrznej firmy do obsługi prawnej.

Firmy, które mają stałą obsługę prawną, działają spójnie, poprawniej. Nie tracą na przegranych procesach sądowych czy nakładanych karach przez instytucje nadzorcze. Sprzyja to budowaniu ich pozytywnego wizerunku.

 

Na czym polega stała obsługa prawna firm?

Stała obsługa prawna firm to usługa specjalistyczna, która obejmuje wszechstronne wsparcie prawne przedsiębiorców przez prawników. Najczęściej w ramach takiej usługi przedsiębiorcy na rzecz klientów – przedsiębiorców:

  • przygotowują wzory umów, pozwów, regulaminów, dokumentów urzędowych, czy całych procedur działania,
  • odpowiadają na wpływające do ich firm pozwy, czy pisma reklamacyjne,
  • opiniują prawidłowe kierunki działania w przypadku prowadzonych postępowań reklamacyjnych,
  • występują wobec organów nadzorczych, kontrolnych, sądowniczych.

 

Dzięki stałej obsłudze prawnej przedsiębiorstwa działają lepiej, sprawniej, nie są narażone na kary za naruszenie przepisów prawa.

Czy stała obsługa prawna wpływa na pozycję konkurencyjną przedsiębiorców na rynku?

Zdecydowanie tak. Dzięki temu przedsiębiorcy minimalizują całkowicie ryzyko wystąpienia sytuacji, że będzie nałożona na nich kara za nieprawidłowe działania, np. przez Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy inne podmioty.

 

Firmy, mające stałą obsługę prawną, szybciej i profesjonalnej reagują na ewentualne spory                      z klientami, partnerami handlowymi. To pozwala zapobiec eskalacji konfliktów na etap sądowy. Udaje się je zwykle rozwiązać przy zaangażowaniu prawników polubownie, pozasądowo.

 

Przedsiębiorcy, których na bieżąco wspierają prawnicy w działaniach, lepiej zabezpieczają własne interesy (odpowiednie wzory umów) przy nawiązywaniu współpracy z pośrednikami, hurtownikami, kontrahentami.

Zatem firmy mające stałą obsługę prawną, mniej tracą w aspekcie finansowych na błędach prawnych, ale i wizerunkowym. Za to są postrzegane, jako działające stabilnie, etycznie, prawnie. Nie obarczają ich kary finansowe za naruszenia prawa. To powoduje, że są silniejsze rynkowo, łatwiej wypracowują pozycję lidera w branży swojej działalności.

 


Categorised in: Uncategorized