Jest istotnym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, zapewnia stałe dostawy potrzebnych surowców, a także dóbr kooperacyjnych, technologii oraz płodów rolnych. Warto wiedzieć, że kluczowymi formami współpracy z zagranicą jest przede wszystkim obrót towarowy (eksport, reeksport, import). Wykaz wartości importu oraz eksportu nazywamy bilansem handlowym danego kraju.

W handlu międzynarodowym bardzo ważną rolę odgrywa również bilans płatniczy, czyli bilans razem z obrotami niewidzialnymi. Pojęcie handel międzynarodowy dotyczy zwłaszcza wymiany w skali globalnej albo wymiany zagranicznej ugrupowań ponadnarodowych lub też grup państw.

Dane o handlu

Według danych, które posiada Światowa Organizacja Handlu, w 2009 roku ponad 58 procent wartości światowego eksportu trafiło na rynki krajów znajdujących się w Ameryce Północnej oraz Europie. Warto również wiedzieć, że w globalnej wymianie handlowej udział biorą przeważnie bogate kraje zachodu, a także dynamicznie rozwijające się państwa azjatyckie, przede wszystkim Indie oraz Chiny.

Kraje globalnego Południa pełnią rolę dostawcy paliw oraz surowców kopalnych w światowej gospodarce, które są bardzo istotne w krajach rozwiniętych. Taki podział ról w globalnej gospodarce jest przede wszystkim wynikiem polityki międzynarodowej kształtowanej przez bogatą Północ już od czasów kolonizacji, gdy gospodarki krajów podbitych położonych na terenach obecnej Ameryki Południowo-wschodniej, Afryki i Azji zostały ukształtowane na zaspokajanie potrzeb surowcowych jakie mają zachodnie mocarstwa.

Obecnie taka polityka jest kontynuowana przede wszystkim w oparciu o kraje Afryki, zastosowano jednak miękkie środki, czyli wprowadzono reguły handlu międzynarodowego. Reguły te są określane przede wszystkim przed Układ w Sprawie Ceł oraz handlu. To międzynarodowe porozumienie handlowe zostało podpisane 30 października 1947 roku w Genewie przez dwadzieścia trzy państwa członkowskie ONZ. Porozumienie oczywiście przez lata ewoluowało w kolejnych rundach negocjacyjnych.


Categorised in: Popularne Tematy