Polski generał, nazywany bohaterem trzech narodów jest jedną z ciekawszych postaci, które znacząco wpłynęły na losy naszego kraju. Walczył w Turcji oraz na Węgrzech, gdzie uważany jest za bohatera narodowego.

 

Józef Zachariasz Bem – biografia

 

Józef Bem urodził się 14 marca 1794 roku w Busku pod Tarnowem. Kształcił się w warszawskiej Szkole Artylerii i Inżynierów, wstąpił do armii (artylerii konnej) Księstwa Warszawskiego, następnie brał udział we francusko-rosyjskiej kampanii. Prowadził eksperymenty dotyczące broni rakietowej, w wyniku czego uległ poważnemu wypadkowi, nie przeszkodziło mu to jednak w stworzeniu rzetelnego raportu z badań, które zostały docenione przez środowisko naukowe. Dzięki temu w wojsku polskim utworzono po raz pierwszy oddziały broni rakietowej. Bem uczestniczył również w powstaniu listopadowym. Dowodził oddziałami artylerii konnej, która poprowadził do zwycięstwa w bitwie pod Domanicami. Stał również na czele artylerii w czasie obrony Warszawy. Po upadku powstania Józef Bem wyemigrował do Niemiec a następnie do Paryża, gdzie nawiązał współpracę z Hotelem Lambert oraz był współzałożycielem powstałego w 1832 roku Towarzystwa Literatów Polskich. W 1848 roku podczas Wiosny Ludów walczył o wolność Wiednia, w związku z był zmuszony do ucieczki. W listopadzie 1848 przybył na Węgry i został mianowany przez tamtejszy rząd dowódcą wojsk Siedmiogrodu i wkrótce wyzwolił cały kraj. Jednak w następstwie klęski pod Temesvarem zmuszony został ponownie do ucieczki, tym razem znalazł schronienie w Turcji. W Turcji przyjął islam i imię: Murat Pasza, dzięki czemu mógł objąć stanowisko paszy w armii sułtana. W 1850 roku dowodził tureckimi wojskami w czasie zakończonej sukcesem obrony Aleppo. Była to ostatnia bitwa Józefa Bema, wkrótce potem zachorował na malarię i 10 grudnia 1850 zmarł.

 

Honorowy obywatel i bohater narodowy

 

Wyrazem uznania dla postaci, które swoimi zasługami szczególnie zasłużyły się dla danego kraju są stawiane ku jej czci pomniki. Monumenty przedstawiające Józefa Bema można znaleźć nie tylko w Polsce, m. in. w Łazienkach Królewskich, ale również w Budapeszcie, gdzie jest uznawany za narodowego bohatera. Ponadto został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Świętego Stefana, który zawierał z gwiazdę z diamentem pochodzącym z korony króla Stefana I Świętego. Co ciekawe szlachetny kamień z korony pierwszego władcy Węgier został zastąpiony tabliczką z imieniem i nazwiskiem Józefa Bema.

 


Categorised in: Uncategorized