Jeśli decydujemy się na wybudowanie domu czy innego obiektu, często pojawiają się pytania, ile danego materiału powinno się zamówić, jakimi materiałami wykończyć budynek? Szczegółowe odpowiedzi daje projekt wykonawczy.

 

Budując obiekt, potrzebujemy dokładnego projektu od architektów, który określa, jakie i ile materiałów budowlanych powinniśmy kupić. Czy jest to konieczne? Projekt wykonawczy przyda się każdemu inwestorowi z kilku ważnych względów. Określa on parametry geometryczne konstrukcji oraz to, jakich materiałów powinniśmy użyć do wykończenia poszczególnych elementów konstrukcji. Krótko mówiąc, projekt wykonawczy to wygodne rozwiązanie dla każdego inwestora.

Czym jest projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy to bardziej szczegółowa wersja projektu technicznego, który został przygotowany na bazie projektu budowlanego. Jest to również ostatni etap dokumentacji projektowej opracowany specjalnie dla danego obiektu na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt wykonawczy jest znany także jako projekt techniczny i zawiera on szczegóły dotyczące budowy, wykonania prefabrykatów, robót budowlano-montażowych itp.

Co zawiera projekt wykonawczy?

Pierwsza część projektu wykonawczego jest formalna – zawiera ona nazwiska osób, które go przygotowały, pieczątki i podpisy, a także ogólne zasady i wskazówki dotyczące wykonywania prac budowlanych.

Drugą częścią projektu wykonawczego jest część opisowa. Rozpoczyna ją ogólna charakterystyka budynku. Opis dotyczy powierzchni netto i użytkowej budynku, liczby kondygnacji, wysokości budynku, położenia budynku w terenie, a także działki, na której ma się znajdować obiekt. Kolejną częścią opisu są założenia konstrukcyjne, w której zawarta jest technologia budowy oraz schematy statyczne. Przy wszystkich obliczeniach konstrukcyjnych zawarte są obciążenia stałe budowli oraz inne: obciążenie wiatrem, śniegiem itp. W tej części uwzględnione są również szczegółowe opisy poszczególnych elementów konstrukcji, a także okien i drzwi. Architekt sugeruje również sposób wykończenia elewacji, wentylacji czy instalacji. Charakterystyka projektu obejmuje również wpływ budynku na środowisko (zapotrzebowanie na wodę, zanieczyszczenia czy ognioodporność).

Ostatnią częścią projektu wykonawczego jest część rysunkowa. Jest to najważniejsza część dokumentacji, która zawiera plan działki wraz z pozycją budynku. Rysunek dotyczy również rzutu dachu, jego elementów, przekroju budynku wraz z dokładnym wymiarowaniem poszczególnych elementów. Podsumowując, projekt wykonawczy zawiera opisy i rysunki ogólne konstrukcji oraz jej poszczególnych elementów.

Jakie zastosowanie ma projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy przyda się każdemu inwestorowi, który planuje postawić obiekt. Szczegółowy i profesjonalny opis poszczególnych etapów budowy i potrzebnych materiałów budowlanych jest niezbędny, aby powstał wymarzony budynek, który posłuży wiele lat. Obliczenia wykonane przez architekta nie tylko ułatwią postawienie obiektu, ale również zamówienie i zakup odpowiedniej ilości materiałów budowlanych.


Categorised in: Popularne Tematy